అమ్మ తమ్ముడు

అమ్మ తమ్ముడు

అమ్మ తమ్ముడు నమస్తే. నా పేరు రంజిత్. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఘటనకి సంబంధించిన పేర్లు, ఊర్లు, వ్యక్తుల తాలూకు సమాచారం అన్ని మార్చబడ్డాయి. మా మామయ్య (అమ్మ తమ్ముడు) చెన్నైలో సివిల్ ఇంజనీర్గా పని చేస్తాడు. మంచోడు, మృదుస్వభావి. నేను విజయవాడలో,…