കേൾക്കാത്ത ഒരു രാഗം – An unheard tune

കേൾക്കാത്ത ഒരു രാഗം – An unheard tune

കേൾക്കാത്ത ഒരു രാഗം – An unheard tune രാഗം ഏറെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്‌ ജിഷയും മിനിയും. ഒരാൾക്ക് മറ്റെയാളിന്‍റെ മനസ്സിലുള്ള തീരെ ചെറിയ, ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിന്‍റെ കുഞ്ഞുമൂക്കിനോളം പോന്ന, വിഷമമോ സന്തോഷമോ പോലും ഒറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ള അടുപ്പം.…

മകനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക മലയാളം ഇൻസെസ്റ്റ് സ്റ്റോറി

മകനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക മലയാളം ഇൻസെസ്റ്റ് സ്റ്റോറി

മകനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക മലയാളം ഇൻസെസ്റ്റ് സ്റ്റോറി   ഞങ്ങളുടെ വിലക്കപ്പെട്ട ഫാന്റസിയുടെ ലൈംഗിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.       നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിലക്കപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.       ഇന്ദ്രിയസുഖമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ…

അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ഒന്നാം അദ്ധ്യായം അമ്മയും മകനും

അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ഒന്നാം അദ്ധ്യായം അമ്മയും മകനും

അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ഒന്നാം അദ്ധ്യായം അമ്മയും മകനും   അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ചാപ്റ്റർ I ഞങ്ങളുടെ വിലക്കപ്പെട്ട ഫാന്റസിയുടെ ലൈംഗിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.       നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിലക്കപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.…

അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് നാണമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പുസ്‌തകം തന്ന് സുഖം തോന്നും

അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് നാണമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പുസ്‌തകം തന്ന് സുഖം തോന്നും

അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് നാണമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പുസ്‌തകം തന്ന് സുഖം തോന്നും അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് നാണമുണ്ടെങ്കിലും അവളുടെ പൂറ്റിൽ തന്നാൽ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി.ആദ്യം ഞാൻ അവളെ ചുംബിക്കാൻ വായ തുറന്ന് എന്റെ കുണ്ണയെ അവളുടെ പൂറ്റിലേക്ക് കയറ്റി.പിന്നെ പതിയെ പതിയെ നാണം…