అమ్మ తమ్ముడు

అమ్మ తమ్ముడు

అమ్మ తమ్ముడు నమస్తే. నా పేరు రంజిత్. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఘటనకి సంబంధించిన పేర్లు, ఊర్లు, వ్యక్తుల తాలూకు సమాచారం అన్ని మార్చబడ్డాయి. మా మామయ్య (అమ్మ తమ్ముడు) చెన్నైలో సివిల్ ఇంజనీర్గా పని చేస్తాడు. మంచోడు, మృదుస్వభావి. నేను విజయవాడలో,…

తల్లి మరియు కొడుకు సాన్నిహిత్యం చాప్టర్ తల్లి మరియు కొడుకు

తల్లి మరియు కొడుకు సాన్నిహిత్యం చాప్టర్ తల్లి మరియు కొడుకు

తల్లి మరియు కొడుకు సాన్నిహిత్యం చాప్టర్ తల్లి మరియు కొడుకు   తల్లి మరియు కొడుకు సాన్నిహిత్యం చాప్టర్ I మా నిషేధించబడిన ఫాంటసీ యొక్క లైంగిక రంగానికి స్వాగతం.       మనందరికీ కొన్నిసార్లు మన సమాజంలో నిషిద్ధమైన ప్రతిచర్యలు…

అమ్మ సిగ్గుపడినా, నాకు పుస్తె ఇచ్చి హాయిగా ఉండేది తల్లి

అమ్మ సిగ్గుపడినా, నాకు పుస్తె ఇచ్చి హాయిగా ఉండేది తల్లి

అమ్మ సిగ్గుపడినా, నాకు పుస్తె ఇచ్చి హాయిగా ఉండేది తల్లి మా నిషేధించబడిన ఫాంటసీ యొక్క లైంగిక రంగానికి స్వాగతం.   తల్లి   మనందరికీ కొన్నిసార్లు మన సమాజంలో నిషిద్ధమైన ప్రతిచర్యలు ఉంటాయి.       ఇంద్రియ సంబంధమైన స్త్రీని…